KRAV

Fisk och skaldjur får KRAV-märkas om den fiskas från hållbara bestånd, med miljöanpassade fartyg och med redskap som minimerar miljöpåverkan samt där full spårbarhet kan garanteras. Även odlad fisk och skaldjur kan KRAV-märkas om de odlas på ett miljömässigt bra sätt. KRAV är en svensk miljömärkning av svenska produkter.

Nordsjöfisks certifieringskod är: SE-EKO-01/Kiwa

 

MSC & ASC

MSC -Marine Stewardship Councils- är en internationell miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur. Fokus är framförallt på att bestånden är hållbara för det aktuella fisket samt att full spårbarhet kan garanteras.

ASC - Aquaculture Stewardship Councils- är motsvarande internationella miljömärkning för fisk och skaldjur som odlats. Viktiga kriterier är att fodret som fisken matas med är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingarna har renats.

MSC- & ASC-märkt fisk och skaldjur som säljs i Sverige kan komma från hela världen.

Nordsjöfisks certifieringskoder är: MSC-C-53418 C-KIW-SE-0036 & ASC-C-00421

 

IP-LIVSMEDEL

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel. Certifieringen skall garantera livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet i en vidare utsträckning än vad lagen kräver.