MARKARBETE

I november 2013 köpte vi en 5.500 kvm markbit i Mölnlycke företagspark i Härryda kommun, ca 15 km från vår tidigare anläggning i Fiskhamnen. När vintern nästan var över började marken iordningställas för byggnation. Grävmaskiner och lastbilar forslade bort närmare 12.000 kbm torv för att komma ner till fast botten. Därefter fylldes hålrummet ut med lika mycket sprängsten. 

Stenen packades hårt och ytan tätades sedan av med ett finare lager grus. I juni 2014 kunde Bergkvist Bygg ta över och påbörja byggentreprenaden. 

Torven har återanvänts och används i kommunala anläggningar och planteringar tillsammans med sand och jord. Överbliven sprängsten från närliggande byggprojekt blev vårt fyllnadsmaterial.