Platta och stomme

När dränering, vattenledningar och avloppsrör hade grävts ner kunde plattan gjutas. Vädret var perfekt för detta i augusti! Normalt är en grund helt plan och horisontell. Men inte i en fiskberedningsanläggning. Här är samtliga golv anpassade för exakt avrinning till ett brunnssystem med rostfria brunnar och rännor som skall förhindra att vatten samlas och blir stående. Det var en rolig men svår utmaning för betonggjutarna.  

Pelare, balkar och takstolar av stål monterades och svetsades. Allt kom färdigt i exakta längder med lastbil. Det övre betongbjälklaget på bilden utgör golvet i vårt fina, nya kontor. Till vänster ses början till trapphuset.