KALIXLÖJROM

Vi har all världens rom, men mest stolta är vi över vår Kalixlöjrom, Bottenvikens egna guld! Kalixlöjromen är så unik och värd att uppmärksamma och sprida kunskapen om. Detta lilla röda guldkorn kommer från Siklöjan. Siklöjan är en laxfisk som är så känslig för salthalten i vattnet att den bara producerar löjrommen när halterna är helt perfekta för lek.

Tack vare de stora mängder sötvatten som Torne, Kalix, Lule & Pite älv avger till Bottenviken, skapas förutsättningen för Siklöjan att ha sin unika växtplats.

Vår underbara Kalixrom kommer från Bröderna Persson i Piteå och har njutits av både kungahuset och Nobellgäster.